Giftcard voorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze giftcardvoorwaarden van toepassing op door De Koffiekan uitgegeven giftcards. Door gebruik te maken van een ‘De Koffiekan’ Giftcard aanvaard je deze giftcardvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Koffiekan uitgegeven giftcards (zowel elektronische als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door De Koffiekan.

Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke streepjescode. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan De Koffiekan te worden verstrekt. De Koffiekan behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door De Koffiekan aan jou is verzonden) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

De Koffiekan giftcard is verkrijgbaar in onze winkel. De Koffiekan giftcard kan alleen bij aanschaf worden opgewaardeerd tot het gewenste bedrag.

Alleen betalingen met de originele giftcard worden geaccepteerd. Een fotokopie, scan, e.d. van De Koffiekan giftcard wordt niet geaccepteerd als betaalmiddel.

Iedere Cadeaubon is maximaal 2 jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Cadeaubonnen uitgegeven door De Koffiekan zijn uitsluitend inwisselbaar voor producten bij De Koffiekan.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden middels een andere wettige betaalmethode.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Deze giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de giftcardvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde giftcardvoorwaarden.

Per boeking kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen laat ons dit weten door contact op te nemen via email.

omhoog